ТЕМИРБОЛАТ МАЖИТ-УЛЫ

 

Аким Каркаралинского района Карагандинской области...

 

Медеу Сарсекеев,

"Таракты жане каракесек шежiресi", Алматы, Атамура,1995, стр.200

 

Генеалогическое древо
Камбар -> Шымболат -> Болек -> Буланбай -> Айбас-> Аю -> Жакеш-> Тиленши ->Булан -> Саттибай-> Мажит -> Темирболат

 

Используются технологии uCoz